בבא מאיר

בד"ה: הלכה לעולמה הרבנית אבוחצירא, א"ח של 'הבבא מאיר' זצ"ל

מסע הלויית הרבנית מזל אבוחצירא ע"ה יצא מאשדוד לירושלים ובשעה 13.30 מבית ההלוויות הספרדי בהר המנוחות ומשם להר הזיתים, שם תיטמן לצד בעלה 'הבבא מאיר' זצ"ל