בדיקת סכינים

תיעוד: דייני העדה החרדית בבדיקת סכינים

חברי בד"ץ העדה החרדית ובראשם מרן הגאב"ד הגרי"ט ווייס שליט"א בבדיקת סכיני שחיטה שהונחו על שולחנם, לאחר מכן דנו בעניינים שונים בהלכות כשרות ושחיטה • צילום: הרב ברוך אוביץ

על השחיטה • רבני העדה החרדית בבדיקת סכיני השחיטה

רבני העדה החרדית ובראשם כ"ק מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, כ"ק הגאב"ד שליט"א, הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר שליט"א ועוד, בדקו את סכיני השחיטה לקראת השחיטה לכבוד ירח האיתנים הבעל"ט • לאחר מכן ערכו את שטר הפרוזבול כתקנת הלל הזקן, לרגל סיום שנת השמיטה • צילום: ברוך אוביץ