בית דין

פסיקה מפתיעה: מותר להגיש תביעה ייצוגית לבית משפט חילוני

האם מותר להגיש תביעה ייצוגית בבית משפט חילוני? בתשובה שראתה אור באתר ישיבת בית אל נכתב שכן וזאת בתנאי שידוע שהחברה לא תופיע בבית דין | בבדצי"ם החרדים מבהירים: "אין שום היתר. איסור הליכה לערכאות בתוקפו עומד".

הכנסת אישרה את תיקון לחוק הדיינים

הכנסת אישרה את תיקון 25 לחוק הדיינים • על פי החוק בבית הדין הרבני הגדול יוכל לדון, באותם עניינים שנקבעו בחוק, גם בהרכב של דיין אחד • החוק הוא תוצאה של מחסור בדיינים בבית הדין הרבני הגדול