בית המשפט המחוזי בירושלים

הבקשה נדחתה: בית המשפט מחייב את נתניהו להתייצב לפתיחת משפטו

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתו של ראש הממשלה שלא להתייצב ביום ראשון לדיון בעניינו: "לא מצאנו כי יש בנימוקי המבקש כדי להצדיק חריגה מהכלל". השופטים דחו גם את בקשת ראש הממשלה להוסיף עוד סנגור בדיון לכל נאשם

בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל את הצו נגד המשך פעילות אסדת לווייתן

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע היום כי הצו הארעי שהוצא שלשום להמשך פעילותו של אסדת לוויתן מבוטל - צו הביניים נדחה, והאסדה יכולה לחזור לפעילות, חרף חששם של הארגונים הירוקים ושל המועצות המקומיות הסמוכות