בעל המנחת יצחק זצ"ל

הִלּוּלָא קַדִּישָׁא • סעודת הילולא וסיום הש"ס לרגל הילולת מרן המנחת יצחק זי"ע

אדמורי"ם רבנים וחברי הבד"ץ השתתפו בסעודת הילולא וסיום הש"ס לרגל ההילולא ה-30 להסתלקות מרן הגאב"ד רשכבה"ג בעל המנחת יצחק זצוקללה"ה מרא דארעא קדישא • צילום שלומי טריכטר

הֲדַרַן עַלָךְ • סיום הש"ס בישיבת 'מנחת יצחק' לרגל הילולת גאב"ד ירושלים הגרי"י וייס זצ"ל

בהיכל ישיבת 'מנחת יצחק' דושינסקיא בבני ברק נערך מעמד חלוקת תעודת, סיום הש"ס וששה סדרי משנה לטובת נשמתו של כ"ק גאב"ד ירושלים הגה"ק בעל ה'מנחת יצחק' זי"ע • המעמד נערך בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א ובהשתתפות אדמו"רים ורבנים רבים. ובהשתתפות בנו היחיד של מרא דארעא קדישא כ"ק מרן גאב"ד ירושלים זצוק"ל ה"ה הרה"ג רבי ישכר דב וייס שליט"א • צילום: אברמי ברגר