ברכה

ילדי חבורת מבקשי תורה שע"י ארגון 'אנחנו וצאצאינו' בבית מרן ראש הישיבה

חבורת מבקשי תורה שע"י ארגון 'אנחנו וצאצאינו' מקרית ספר וברכפלד שקיבלו על עצמם ללמוד 3 פרקי משניות ביום, הגיעו יחד עם הרבנים ר' יעקב שוב הי"ו ור' אהרן ווייס הי"ו לבית ראש הישיבה מרן הגאון רבי אריה יהודה לייב שטיינמן שליט"א, הגראי"ל בירך את הילדים לרגל תחילת הזמן • צילום: שוקי לרר

הגר"ח קנייבסקי להאדמו"ר ממישקולץ: השנה מסוגלת לגאולה יותר מתמיד

האדמו"ר ממישקולץ הגיע למעונו של שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א שאמר לו כי השנה הזאת מסוגלת לגאולה יותר מתמיד – השנה שנת תשוע"ה • תמלול וגלריה מהביקור