הלו, מישהו שם בבית? | טורו של אריה ארליך

ציטוט: "ככה זה כאשר שר האוצר של מדינת ישראל הוא מתעב ישיבות מבית אבא, שינק מיאוס חרדים עם חלב אמו. קשה להאשים אותו. מאידך, קשה ללחום נגדו. בייחוד כאשר מי שבנסיבות אחרות אמורים היו להיות אחים למאבק, הופכים אחים לניכור, כלי שרת בידיו של מי שחצה את הכביש מנווה אילן לקרית הממשלה, מתוך מטרה מוצהרת להקיף את שערי מרבית הישיבות בשלשלאות של מנעולים החתומים בצו ממשלתי".


מה הכריזו בסאטמאר ממש לפני קדיש של תפילת גשם?

יום שמיני עצרת לפני תפילת גשם זה אחד מזמני השיא של החג, בחצר הקודש סאטמאר. בית המדרש מלא עד אפס מקום באלפי החסידים שמגיעים לשהות בצילו של האדמו"ר, מה מורה האדמו"ר להכריז, ולאיזה עניין ביקש לגייס כספים