דובים

למה הגיעו 'שלושת הדובים מבורו פארק' לחתונה?

עשרות זוגות שבוחרים להינשא דווקא בחודש אדר, זוכים לאווירה שמחה ורעננה יותר בשמחתם, ברוח החג השמח בשנה - פורים, בריקודי שמחת החתן והכלה ניתן לראות תחפושות, ריקודים מיוחדים, וכדומה, בראש חודש אדר שימחו שלישיית 'המשמחים' בחתונה שנחוגה בבורו פארק החרדית בדמות שלשה דובונים מרקדים • ככה זה נראה