הכנה דרבה • האדמו"ר מטשערנאוויץ בשיחה לחסידיו לקראת חנוכה

לקראת חג החנוכה הממשמש ובא, ערך כ"ק האדמו"ר מטשערנאוויץ שליט"א שיחה מיוחדת בבית מדרשו לחסידיו ולתלמידיו • האדמו"ר העלה על נס את גודל מעלת הימים הקדושים ואת חביבותה של מצוות הדלקת נרות חנוכה • צילום: JDN