האדמו"ר מנדבורנה באניא ערך את שולחנו הטהור לרגל ט"ו בשבט • תיעוד

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה באניא שליט"א ערך את שולחנו הטהור לרגל ראש השנה לאילנות בהשתתפות קהל חסדיו. במהלך ה'פירות טיש' התקיים מעמד התחלת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס לבית המדרש קהל חסידים בלונדון שבראשות בנו של האדמו"ר הרה"צ רבי יהושע לייפער • צילום: צבי בלום


וגילו צדיקים | שמחת ערלוי – נדבורנה באניא – קהל חסידים

קהל רב השתתף בשבוע שעבר בשמחת הנישואין לנינת כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א נכדה לבנו הגה"צ ר' יעקב סופר אב"ד ערלוי ביתר עילית בת לחתנו הרה"צ ר' מרדכי זאב לייפער בן כ"ק אדמו"ר מנדבורנה באניא חתן הגה"צ אב"ד שאמלויא עם נכד הגאון ר' אלטר אליהו רובינשטיין זצ"ל גאב"ד אנטוורפן בן לבנו הרה"ג ר' חיים יהודה רובינשטיין חתן הגרח"צ שפירא אב"ד קהל חסידים רמ"א ב"ב | מעמד הקבל"פ והחופה נערך בחצר הקודש ערלוי בשכונת קטמון ושמחת החתונה באולמי בית ישראל – צילום jdn