יִשְׁכֹּן חֲצֵרֶיךָ • שמחת הברית לנכדי האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד

שמחת הברית לנכדי כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א בן לבנו הרב שמואל יעקב ראטה שליט"א חתן הרה"צ רבי מרדכי זוסיא טווערסקי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מטריסק לונדון וחתן הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס מספינקא זצ"ל • בסנדקאות כובד הגה"צ המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א • צילום: יוסי לוי – אשדוד בכותרות


מראות משמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים – זוויעהל

אדמו"רים, רבנים ומאות חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכד כ"ק האדמו"ר מזוויעל זצוק"ל, בן לבנו הרה"צ ר' זאב גולדמן שליט"א חתן הרה"צ רבי מנחם מנדל פקשר שליט"א רב קהילת ויזניץ באלעד, עם בת כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א מאשדוד. צילום: יהודה פרקוביץ