הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

21 שנים להסתלקות חכם בן ציון: תלמידי הת"ת שהקים עלו למעונם של הגרש"מ עמאר והגר"א אבא שאול

תלמידי ת"ת משכן יצחק מראשוני התלמודי התורה שהוקמו בירושלים ע"י מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף ובראשות הרב שאול אדרי והמנהל הרב יהודה בר שלום והמשגיח הרוחני הרב משולם כהן,  עלו למעונם של גדולי הדור לרגל 21 שנים להסתלקותו של חכם בן ציון .

המונים עלו לפקוד את ציונו של בעל ה'אור לציון' • גלריה

אתמול ציינו 21 שנה לפטירת ראש ישיבת פורת יוסף ובעל האור לציון חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל • בציונו שבבית העלמין סנהדריה התקיימה תפילה המונית בראשות בנו, הגר"א אבא שאול ר"י אור לציון • צילום: יעקב כהן

ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוק"ל תלמידיו עלו לציונו • גלריה

לרגל יומא דהילולא קדישא של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל מגדולי הפוסקים הספרדים, מסר אחיו בעמח"ס 'שמחה לאיש' הגאון רבי יצחק אבא שאול שליט"א שיעור לטו"נ בהיכל ישיבת 'מעיין גנים', בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול ראש ישיבת 'אור לציון' עלה לקברו בבית החיים סנהדריה בירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ

בישיבת 'אור לציון' בירושלים התכנסו לקראת יום הילולת בעל ה'אור לציון' • גלריה

השבוע (שני) התקיים בישיבת "אור לציון" כינוס ושיחה מפי ראש הישיבה הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, הצלם שוקי לרר היה שם והביא תיעוד מהכינוס כהכנה לקראת ימא דהילולא של אביו הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל מגדולי הפוסקים הספרדים • צילום: שוקי לרר