הרב אברהם יונה שווארץ

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שבע ברכות בחצרות מודז'יץ – ליז'ענסק – שאץ ויז'ניץ – קהל יראים

המונים השתתפו בשמחת השבע ברכות המרכזית לנכד כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א בן לחתנו הרה"צ ר' יוסף שיף בן כ"ק האדמו"ר מליזענסק שליט"א עם בת הרה"צ רבי ברוך הגר אב"ד קהל יראים אשדוד בןכ"ק אדמו"ר משאץ ויזניץ שליט"א וחתן הגה"צ רבי אברהם יונה שווארץ שליט"א גאב"ד וינה • צילום: שוקי לרר

וְגִילוּ צַדִּיקִים • שמחת בית מודז'יץ – ליז'ענסק – שאץ ויז'ניץ – קהל יראים

מאות השתתפו בשמחת נישואי נכד כ''ק האדמו''ר ממודז'יץ שליט''א בן לחתנו הרה''צ רבי יוסף שיף בן כ''ק האדמו''ר מליז'ענסק שליט''א עם נכדת כ''ק האדמו''ר משאץ ויז'ניץ שליט''א בת לבנו הרה''צ ר' ברוך הגר רב דקהל יראים אשדוד חתן הגה"צ גאב''ד וינה שליט"א • את האירוע הפיקה חברת 'לשם הפקות' בהנהלת הערשי לרנר • צילומים: שוקי לרר

גלריה: גאב"ד בודאפעסט בביקור בווינה

גאב"ד בודפסט הגה"צ רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א שהה בוינה והוזמן למסור שיחה תורנית בביכנ"ס קהל חסידים של הגאון רבי אברהם יונה שווארץ שליט"א. הגאב"ד האריך בדברי הלכה ובשיחת חיזוק לימי השובבים ולימוד שעות רצופות. וכן פקד את ציון הגאון הקדוש רבי שעפטיל הורוביץ זצוק"ל בנו של השל"ה הק' שהיה אבדק"ק וויען