הרב אברהם רובין

גלריה • יום עיון וכינוס לצוות השחיטה של מערכת הכשרות "בד"ץ מהדרין"

כמדי שנה נערך גם השנה יום עיון וחיזוק לצוות השחיטה של "בד"ץ מהדרין" בראשות הראב"ד הגר"א רובין שליט"א. בשנה זו עמד במרכז הכינוס הצורך הדחוף בהוספת ימי שחיטה והגברת ימי השחיטה על מנת לעמוד בביקוש הגדל והולך בקרב צרכני הכשרות המהודרת, וכן הדרישה ההולכת וגוברת לשחיטה של בשר בקר טרי וכן עגלים, כבשים ושאר מוצרי הבשר.

גלריה • יום עיון למשגיחים מהמחלקה למצוות התלויות בארץ שע"י מערכת הכשרות "בד"ץ מהדרין"

בירושלים נערך יום עיון למשגיחים מהמחלקה למצוות התלויות בארץ שע"י מערכת הכשרות בד"ץ מהדרי ביום שלישי נר ג' דחנוכה בראשות הראב"ד הגר"א רובין שליט"א למשגיחים מהמחלקה ל'מצוות תלויות בארץ' שע"י מערכת הכשרות המפורסמת בד"ץ מהדרין.