מרהיב • קצירת חיטים לפסח תשע"ח עבור מאפית 'טיב המצות'

צפו: קצירת חיטים עבור מאפיית 'טיב המצות' בבעלותו של העסקן החשוב הרה"ח אהרן יוסף קורניצר הי"ו • למקום הגיעו גם הבחורים המצטיינים של ישיבת ויז'ניץ וקצרו קצירת יד למצות של כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א • צילום יהושע פרוכטר