הרב אלחנן כהן

הרשלנות שגרמה למוות / הרב אלחנן כהן על פרשת ניצבים

ג'ורג' השקיע את כל הכוחות בהחייאה, אך היא לא צלחה. האם זו סיבה להאשים אותו ברשלנות? מדוע השופט הסכים עם כתב התביעה? ומה אנו למדים מזה? סיפור, מסר, עצה מעשית ווארט לשולחן שבת מאת הרב אלחנן כהן ראש בית ההוראה "הליכות עולם"

המורה שוויתר על העונש / הרב אלחנן כהן על פרשת שופטים

איציק הפר את התנאי, אבל המורה לא העניש אותו. מדוע? ומה אנו למדים מזה? - סיפור, מסר, עצה מעשית לחיים ווארט לשולחן שבת פרשת שופטים, בסרטון קצר מאת הרב אלחנן כהן שליט"א ראש בית ההוראה "הליכות עולם"

מדוע אימו של הכהן הגדול מספקת לרוצח מיני מאכל ומיני מתיקה?

למה משה רבנו לקח 3,000 חיילים מכל שבט? מדוע אימו של הכהן הגדול מספקת לרוצח מיני מאכל ומיני מתיקה? איך מתפללים לה'? כל זאת בסרטון קצר עם מסר ועצה לחיים מאת הרב אלחנן כהן, ראש בית ההוראה הליכות עולם