הרב אליהו בער וכטפוגל

מעון קדשו • הרב וכטפוגל ראש ישיבת זכרון משה בסאוט פלסבורג במעונו של האדמו"ר מקאלוב

במהלך ביקור שערך הגאון המפורסם רבי אלי' בער וכטפוגל שליט"א ראש ישיבת זכרון משה בסאוט פלסבורג בבית האדמו"ר מקאלוב שליט"א מייסד הקרן להצלת ילדי העולים מצרפת לחינוך תורני, סיפר הראש ישיבה שליט"א, שאמר לו פילינטרופ אחד, שיש לו מאה אלף דולר שרוצה לתת לצדקה אחת, ויש לו ברירה לתת את זה להראש ישיבה, או לתת לקרן לילדי צרפת, והשיב לו הראש ישיבה שיתנו להקרן להצלת נפשות ילדי צרפת שהוא הגדולה שבצדקות.