עוֹד יִשָּׁמַע • שמחת בית אור ישראל – נחלת דוד – מאור התלמוד

מאות השתתפו בשמחת החתונה לבן הגאון רבי דוד סלומון ראש ישיבת נחלת דוד ונכד הגאון הגדול רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל המרא דאתרא דפתח תקווה וראש ישיבת נחלת דוד עם בת הגאון רבי אפרים מרדכי רוזן ר"מ ישיבת אור ישראל ונכדת הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל והגאון רבי אברהם יצחק קוק ראש ישיבת מאור התלמוד • צילום: דוד זר


ראש ישיבת אור ישראל: המכללות הן כצלצול בפעמוני הכנסיה

ראש ישיבת אור ישראל הגאון הגדול רבי יגאל רוזן שליט"א בהיכל הישיבה: "הנושא של אקדמיה הוא מעניינא דיומא ממש. מי שהתחיל את זה אלו היוונים, זה תרבות יון" • "אם היה בכוחנו הינו צריכים לצאת בחרב וחנית נגד זה. זה מהדברים הכי חמורים שמאיימים על קיום התורה"


שמחת עולם התורה: שישה ראשי ישיבות באולם אחד

קהל רב בראשות רבנים וגדולי ישראל נהר אמש לאולמי וגשל בב"ב לאחל ברכת מזל טוב לראשי הישיבות לרגל חתונת נכדיהם • הכלה היא בת הגאון רבי מאיר פלאי מראשי ישיבת נחלת בנימין, נכדת הגאונים רבי דוד לוי שליט"א מראשי ישיבת פוניבז' ורבי נח פלאי שליט"א משגיח בישיבת תורה בתפארתה ונינת מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א מראשי ישיבת פוניבז'. החתן הוא בן הגאון רבי מנחם כהן שליט"א מראשי ישיבות נתיב הדעת ויסודות ונכד הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א ראש ישיבת אור ישראל • צילום: שוקי לרר


יֹאמַר לַדֶּבֶק טוֹב • שמחת האירוסין לנינת הגר"ג אדלשטיין עם נכד הגר"י רוזן

אמש התקיימה שמחת האירוסין לנינת מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, בת לנכדו הגר"מ פלאי. עם נכד ראש ישיבת "אור ישראל" הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א בן לחתנו הגר"מ כהן • שוקי לרר תיעד את השמחה הגדולה