הרב פנחס וינד

מאות רבנים הוכתרו בהיתר הוראה בבית הדין לענייני ריבית בראשות הגר"פ וינד

מעמד מיוחד של הכתרת 300 רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית נערך ע"י בית דין צדק ובית ההוראה לענייני ריבית בראשות הגאון רבי פנחס וינד שליט"א ובהשתתפות רבנים וגדולי תורה.

חברי איגוד הסמינרים התכנסו ליום עיון בחפץ חיים • גלריה

עשרות רבות של מנהלים ומנהלות מכל רחבי הארץ, המייצגים עשרות אלפי תלמידות סמינרי "בית יעקב" ברחבי הארץ כ"י מכל חוגי המגזר החרדי, התכנסו יחד ליום העיון במטרה לעסוק באתגרי הזמן והשעה. מטריית החינוך של איגוד מנהלי סמינרי "בית יעקב" מקיפה את כל המוסדות המובילים יחד את מערכת החינוך לבנות, תוך התמודדות משותפת וזהה עם קשת של נושאים אשר נידונו בכובד ראש ביום העיון.

מעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית • סיקור וגלריה

קהל רב השתתף במעמד הכתרת רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית, שע"י בית דין צדק ובית ההוראה לענייני ריבית בראשות הגאון רבי פנחס וינד שליט"א • צפו:

בעלזא: היערכות בבית ההוראה לענייני ריבית לקראת תחילת לימוד פרק 'איזהו נשך' במסכת בבא מציעא

פעם בשבע שנים: לקראת תחילת לימוד פרק 'איזהו נשך' במסכת בבא מציעא על ידי רבבות לומדי הדף היומי, נערכים בבית ההוראה לענייני ריבית שע"י הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א, לתת מענה להתעניינות ההולכת וגוברת של לומדי הדף היומי, להוסיף ידע בהלכות ריבית הנוגעות למעשה.