השמדה

איך הגיעו עופות בכשרות 'העדה' לשכונת שועפט במזרח ירושלים?

במהלך ביקורת באיטליז במזרח ירושלים נמצאו מוצרי בשר שהוקפאו בניגוד למותר בחקיקה, בנוסף נמצאו מוצרי בעלי כנף ללא סימון. בהוראת הרופאה הווטרינרית המחוזית של משרד הבריאות הושמדו כ- 231 ק"ג של מוצרי בשר, ועופות בכשרות 'העדה'