וועדת הכספים

קיצוץ של 286 מיליון ש"ח, 336 תקנים, 1570 חודשי עבודה במשרדי רוה"מ

ועדת הכספים אישרה קיצוץ רוחבי במשרות ותקנים במשרדי הממשלה, משה גפני אמר כי הבקשה הוגשה לפני זמן רב לוועדת הכספים, אך הוא סירב להביא אותה לדיון עד עתה בשל ההשלכות של קיצוצים במשרות ופגיעה בעובדים

הצעת חוק: ניצולי השואה לא יהיו 'נצרכים'

וועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני אישרה את שינוי מעמד ניצולי השואה המקבלים סיוע מן המדינה מ'נצרך' ל'מממש זכויות' לאחר שרבים נמנעו מלבקש את הסיוע בשל התואר הבלתי מחמיא