ועדת ערר

סופית: תוקם ועדת ערר לקנסות שמטילה הרכבת הקלה

בישיבת פגרה מיוחדת שהתכנסה היום, אישרה מליאת הכנסת פה אחד את הצעת החוק להקים ועדת ערר לקנסות שמטילה הרכבת הקלה, בקריאה שניה ושלישית. יצויין כי החוק לא יחול על קנסות שניתנו לפני כניסת החוק לתוקף.