מזעזע: אם ושלושה ילדים עומדים להיזרק לרחוב בעיצומם של ימי החנוכה

בעיצומם של ימי החנוכה הגיעה קריאה בהולה לשולחנו של גדול הדור ר' חיים קנייבסקי שליט"א. בפנייה מספרת אם לשלושה ילדים המתגוררת בירושלים כי היא עומדת להיזרק לרחוב מכיוון שלא העבירה דמי שכירות מזה שלושה חודשים


גדולי הדור ערבים לבריאות ולפרנסה שלך

היענות רבה למגבית המיוחדת עליה הכריזו גדולי הדור למען 36 משפחות המתייסרות במחלות קשות ובחרפת רעב של ממש הסגולה המיוחדת: "שטר שותפות" עם גדולי הדור וערבה חבוטה מהוש"ר ההבטחה הנדירה: "התורמים למגבית המיוחדת ייזכו לפרנסה ברווח ויינצלו מכל היזק"


מגבית החירום, הברכה ההיסטורית והשטר הפלאי

גדולי הדור וראשי הישיבות הורו על מגבית מיוחדת למען 36 משפחות המתייסרות במחלות קשות ובחרפת רעב של ממש הסגולה המיוחדת: "שטר שותפות" עם גדולי הדור וערבה חבוטה מהושענא רבא ההבטחה הנדירה: "התורמים למגבית המיוחדת יזכו לפרנסה ברווח ויינצלו מכל היזק"


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו