כוללים

חותכים בבשר החי: צפויה פגיעה נוספת בעולם התורה

מנהלי כוללים וישיבות עודכנו כי בחודש הקרוב צפוי להיכנס לתוקף קיצוץ נוסף בתקציב הישיבות: אברך כולל יקבל 279 שקלים במקום 720 שקלים שקיבל עד לאחרונה, אחרי הקיצוצים מתחילת השנה