כרטיסי אשראי

ועדת הכלכלה אישרה: צמצום משמעותי בטווח תשלומי ה'שוטף פלוס'

ח"כ פולקמן: "כל מה שהיה צריך להיאמר כבר נאמר - עכשיו צריך לאשר את ההצעה ולהבטיח לעסקים הקטנים והבינוניים שישלמו להם בזמן" • נשיא להב התייחס להחרגות השונות: "שהמדינה לא תעשה מוסר כפול במוסר התשלומים"

לטובת המגזר השלישי: התקנה של רשות המסים לטובת ההתרמות

לטובת המגזר השלישי: המחלקה המקצועית במע"מ פרסמה הוראת פרשנות שנועדה להקל באופן משמעותי על מוסדות ציבור ומלכ"רים בגיוס תרומות במסגרת מבצעי התרמה שעורכים בעבורם גופים עסקיים. כל הפרטים

הכסף של העתיד: יוטלו הגבלות על השימוש במזומן

גובה העסקאות במזומן יוגבל, יצומצם השימוש בצ'קים סחירים, תוטל חובת כתיבת שם המוטב בצ'ק והבנקים יחויבו להציע ללקוחותיהם כרטיסי חיוב מידי (דביט)