מולדובה

5 שנים לפטירת רבה הראשי של מולדובה – נכדו יקים במדינה כולל ערב

תקופה קצרה לאחר שיהודי מולדובה ציינו 5 שנים לפטירת הרב הראשי של המדינה - הגאון החסיד רבי זלמן אבלסקי, שנשא בעול הרבנות מאז נפילת מסך הברזל ועד לפטירתו, משפחת נכדו - הרב שמואל וחיה זלמנוב נענו לאתגר והצטרפו השבוע לפעילות הנרחבת עם יהודי מולדובה

אנטישמיות חמורה במולדובה: בית כנסת של חב"ד וספר התורה שבו חוללו באופן קשה

גבאי קהילת אורחיי אומרים כי זו אינה הפעם הראשונה בה מחולל בית הכנסת וכי כבר מספר פעמים הושחת בו רכוש, אך הפעם הגיע הוונדליזם לשיא, בדגש על הזלזול הנורא בספרי הקודש ובתשמישי הקדושה

אבל בחב"ד: הרב הראשי למולדובה ז"ל

אבל כבד ירד על קהילות היהודיות במדינת מולדובה, ובקרב אלפי תלמידו ברחבי תבל ובישראל עם היוודע דבר פטירתו של הגאון החסיד הרב זלמן טוביה הכהן זצ”ל אבלסקי, הרב הראשי למולדובה • זקן השליחים והחברותא של זקן האדמו"רים