מעמד עשר שעות רצופות

מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא • סדר 'עשר שעות רצופות' בחצה"ק נדבורנה

בחצה"ק נדבורנה התקיים סדר לימוד מיוחד בן 10 שעות רצופות כתקנת האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצ"ל • במשך הסדר נשמעו דרשות בעניני דיומא מגדולי הרבנים • הלומדים בסדר המיוחד זכו לקבל בקבוק יין מידי האדמו"ר שליט"א • צילום: שוקי לרר

עשר שעות רצופות בחצה"ק נדבורנה

עם תחילת ימי בין הזמנים התקיים בחצה"ק נדבורנה 'יום שכולו תורה' סדר לימוד של עשר שעות רצופות לכלל קהל החסידים כאשר במשך כל השעות נשמע והדהד קול התורה בהיכל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה במהלך היום שמעו הלומדים שיעורי תורה מהגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן מראשי ישיבת פונוביז' ומהדיין הנודע רבי אברהם צבי הכהן כמו"כ שמעו דא"ח מפי האדמו"ר שליט"א כהכנה לליל התקדש החג הקרב ובא בסיום הסדר חילק האדמו"ר יין לליל הסדר למשתתפי סדר הלימוד. • צילום: שוקי לרר

כנתינתן מסיני • גלריה ענקית מלימוד חבורת "תורתך שעשועי" דסאטמאר

משעות הבוקר נהרו אלפים אל האוהל המיוחד שנבנה בו שיננו את החלק האחרון במסכת חגיגה כשמיד לאחמ"כ הם נבחנו על לימודם • בשעת הערב חגגו בסעודת מצוה יחד עם כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שבמהלכו החלו ללמוד את מסכת יבמות בסדר נשים • צילום: SOS IMAGES

אלפי שעות רצופות ​• עש"ר בנדבורנה ירושלים עם שיעורו של הגרש"ב סורוצקין

ביום ראשון ב' ניסן נערך הסדר הגדול עש''ר חמדת לבבו של כ''ק האדמו''ר הקוה''ט מנדבורנה זיע''א, כהכנה דרבא לקראת ליל התקדש חג הפסח, שבסיומה קיבלו הלומדים מכ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט''א תשורה "געבנשטע ויין" בקבוק יין לליל התקדש החג, בין השיעורים הרבים והלימוד התקיים שיעורו של הרה"ג רבי שלום בער סורוצקין שליט"א ראש ישיבות 'עטרת שלמה' בארה"ק • המעמד נערך בהיכל בית המדרש הגדול 'שער התפילה' כשבסיומו קיבלו הבחורים והאברכים געבנשטע ויין מהאדמו"ר • צילום: ברוך אוביץ

הוֹסִיף משֶׁה יוֹם אֶחָד מִדַּעְתּוֹ • לימוד עש"ר בנדבורנה ירושלים

​​בעומדינו בסיום זמן החורף בהיכלי הישיבות הקד' ובין כותלי הכוללים, התקיים אתמול (שני) ב' ניסן סדר לימוד של 'עשר שעות רצופות' חמדת לבבו של כ''ק מרן רבינו הקוה''ט בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זיע''א, בהיכל בית המדרש הגדול 'שער התפילה' דחסידי נדבורנה ירושלים בראשות כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א שבמהלכה דרש הרה"ג רבי שמחה בונם לייזרזון שליט"א בעל מחבר הספר 'שולחן שלמה', ולאחמ"כ התקיים חבורות שיעורים בחורים ואברכים צעירים לצד מבוגרים • גלריה

מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף • עש"ר וסיום הזמן בנדבורנה

ברוב פאר והדר נערך מעמד סיום הזמן וסיום עשר שעות רצופות לאחר יום שכולו תורה בחצר הקודש נדבורנה בראשותו של כ''ק האדמו''ר שליט''א ובהשתתפותו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רב שכונת רמת אלחנן בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, בסיום המעמד חילק האדמו''ר את הפרסים לתלמידים | המעמד נערך בהיכל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בבני ברק כשבסיומו קיבלו הבחורים והאברכים געבנשטע ויין מהאדמו"ר • צילום שוקי לרר

האדמו"ר מנדבורנה ירושלים חילק לבחורים געבנטשטע ויין

ביום ראשון נערך הסדר הגדול עש''ר חמדת לבבו של כ''ק האדמו''ר הקוה''ט מנדבורנה זיע''א, כהכנה דרבא לקראת ליל התקדש חג הפסח, שבסיומה קיבלו הלומדים בקודש פנימה מכ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט''א תשורה "געבנשטע ויין" בקבוק יין לליל התקדש החג.