הידור באפיית מצות יד או מצות מכונה? ההכרעה של הגר"מ ברנדסדורפר

צפו בתיעוד ממאפיית המצות שעוררה סערה בעולם ההלכה, כאשר יש הטוענים כי החידוש שהונהג במאפייה בנוגע לצורת רדידת הבצק, גורמת להידור במצות, אך יש הטוענים כי מדובר בצעד ההופך אותם למצות מכונה, אותם נהגו רבים שלא לאכול בימי הפסח


עושים סדר: מצות יד או מצות מכונה?

לקראת חג הפסח, מגיש הרב יוסי שטיינברגר מאמר מיוחד בו הוא מפרט: מי מגדולי ישראל אסרו, ומדוע, את מצות המכונה? מה היה נימוק המתירים? מי סירב לאסור על מנת שלא להוציא לעז על המתירים? והאם יש הבדל בין המכונות דאז למכונות בימינו?