סעיף 46

גפני אישר: הטבות מס ל'רופאים לזכויות אדם' ועוד 55 עמותות

העובדה שברשימת העמותות הופיע ארגון 'רופאים לזכויות אדם' הובילה לעימות חריף בין חברי הכנסת שהוכרע בסיוע קולות האופוזיציה • יו"ר ועדת הכספים: "יש כאן עמותות שאני אפילו לא יכול לקרוא אותן בשם ובכל זאת אני מצביע בעדן"

לראשונה: מוסדות בחו"ל יוכלו ליהנות מהטבת המס עפ"י סעיף 46

בעקבות המלצות ועדת פריש מפרסמת רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודה • לראשונה: יינתנו הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו"ל לטובת אזרחי ישראל ויתאפשר לישיבות המכלכלות תלמידים מארץ ישראל, להעניק קבלה המוכרת לענים סעיף הזיכוי • שכרם של עובדי המוסד הציבורי לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי

61 עמותות אושרו לסעיף 46; גפני: "אל לנו להיכנס לתחומי העיסוק של העמותות"

ועדת הכספים אישרה היום מתן הקלות המס על תרומות ל-61 עמותות, מתוך רשימה של 62 עמותות, שהוגשה לוועדה ע"י מחלקת מלכ"רים ברשות המיסים • לדרישת חברי הכנסת אראל מרגלית ומיק רוזנטל, שניהם מהמחנה הציוני, עיכבה הוועדה את מתן ההטבה לעמותת 'אלע"ד' עד לבירור ייעוד כספי התרומות שבגינם מתבקשת ההטבה "עמותה שעוסקת גם בהתיישבות פוליטית במקומות שבמחלוקת, שהמדינה אינה אמורה לממן" • יו"ר ועדת הכספים גפני לחברי הכנסת: "עיכוב זמני בלבד. יש להיזהר מבחינה פוליטית של העמותות, כי כל רשימת עמותות תעורר התנגדות בקרב מי מהח"כים"

מהפך: ועדה מקצועית תאשר עמותות לענין סעיף 46

הועדה קמה על יוצרה: ועדת פריש לבחינת הקריטריונים להכרה בעמותות לענין סעיף 46 שהוקמה ע"י שר האוצר, ממליצה להפקיע מסמכות האוצר את ההחלטה • מעתה, יהיה ההליך גלוי • שכרם של מנהלי העמותות יוגבל לגובה שכר של מנכ"ל משרד ממשלתי [שזה לא מעט...]

שנאת החרדים: גופי חסד וארגונים חרדיים לא יקבלו סיוע לגיוס תרומות

ברשימות שהגיעו בשבועות האחרונים לוועדת הכספים שאמורה לאשר עמותות וגופי סיוע שונים לסעיף 46, אין ולו עמותה, מוסד, ארגון או גוף חרדי אחד || ח"כ הרב משה גפני: שנאתו של יאיר לפיד לחרדים מעבירה אותו על דעתו