פרשת המן

הסגולה הבדוקה של הרה"ק רמ"מ מרימנוב לפרנסה • סדר 'פרשת המן'

"כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" • היום, יום שלישי של פרשת בשלח, נהגו בתפוצות ישראל לקיים את הסגולה הבדוקה של הרה"ק רמ"מ מרימנוב זי"ע ולקרוא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום • הנוסח המלא - בפנים

שעות אחרונות לסגולה הבדוקה: סדר 'פרשת המן' המלא

"כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" • היום, יום שלישי של פרשת בשלח, נהגו בתפוצות ישראל לקיים את הסגולה הבדוקה של הרה"ק רמ"מ מרימנוב זי"ע ולקרוא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום • הנוסח המלא - בפנים

יום שלישי של פרשת בשלח: סדר 'פרשת המן' המלא

"כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" • היום, יום שלישי של פרשת בשלח, נהגו בתפוצות ישראל לקיים את הסגולה הבדוקה של הרה"ק רמ"מ מרימנוב זי"ע ולקרוא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום • הנוסח המלא - בפנים

שעות אחרונות לסגולה הבדוקה: סדר 'פרשת המן' המלא

"כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" • היום, יום שלישי של פרשת בשלח, נהגו בתפוצות ישראל לקיים את הסגולה הבדוקה של הרה"ק רמ"מ מרימנוב זי"ע ולקרוא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום • הנוסח המלא - בפנים

ג' בשלח • הסגולה הידועה באמירת פרשת המן

פסק הטור "טוב לומר פרשת המן", המבוסס על הירושלמי המבטיח כי "כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו", זכה לעדנה בסגולה לפרנסה שנתייסדה ע"י הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע אשר הדגיש את חשיבות האמירה ביום ג' של פרשת בשלח שנים מקרא ואחד תרגום • הנוסח המלא

היום: הסגולה הגדולה באמירת פרשת המן

פסק הטור "טוב לומר פרשת המן", המבוסס על הירושלמי המבטיח כי "כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו", זכה לעדנה בסגולה לפרנסה שנתייסדה ע"י הרה"ק רמ"מ מרימנוב זי"ע אשר הדגיש את חשיבות האמירה ביום ג' של פרשת בשלח שנים מקרא ואחד תרגום • הנוסח המלא

היום ההזדמנות השנתית: "קופת העיר" במאמץ עילאי לנצל את עת רצון

היום "שלישי בשלח" תשע"ד, יעתירו גדולי הדור שליט"א בעצמם עבור תורמי "קופת העיר" אחר אמירת פרשת המן, וכן שלוחי הקופה יעתירו ויזכירו את שמות התורמים בפרטות אחר קריאת פרשת המן במקומות המסוגלים לפרנסה, ובציונו של בעל הסגולה רמ"מ מרימנוב זיע"א | בשנים שעברו העידו רבים, כי זכו לקבל משרה או פרנסה, בזכות תפילות "קופת העיר, בג' בשלח