עוֹלָמוֹת: החיים לאור הפרשה עם הרב דוד רוזנברג • צפו

כמידי שבוע אנו מגישים את שיחתו המרתקת של המחנך הרב דוד רוזנברג הי"ו, יו"ר מכון 'עולמות' • והשבוע: פיוטי 'אדון הסליחות' ו'בן אדם מה לך נרדם' כבר מהדהדים בחלל העולם כשאחינו בני עדות המזרח נאספים בעוד ליל לשפוך שיח וסליחה, וסגולת הסגולות כיצד לפתוח שערי רחמים – בימים נעלים אלו – שירעיפו עלינו רוב חסד ואהבה. שפיטה נכונה גם של הנהגותינו עם ילדינו ללא משא פנים ו'שוחד' ובאובקטיביות תעשה את השינוי המיוחל להצלחת צאצאינו ולשנה טובה ומבורכת. ומדוע חש הילד בפולין של מעלה ברעד עז שאחז בו? אלול!