קופות גמל

הפטור ממס לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪ הוארך בשלושה חדשים

הוראה השעה למשיכת כספים עד סכום של 7,000 ₪ בפטור ממלא ממס מוארכת בשלושה חודשים נוספים • ההארכה קבועה בחוק בשל הקדמת הבחירות וזוהי ההזדמנות האחרונה לפני שתאלצו לשלם מס בשיעור של 35% או לשלם שישה שקלים בכל חודש כדמי ניהול