רבי אהרן ראטה זיע"א

שֹׁמֵר אֱמֻנִים • הילולת הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע

שנת השבעים להסתלקות האדמו"ר הזקן הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע בעמחסה"ק 'שומר אמונים' • עריכת השולחן בבית מדרשו של בעל ההילולא בשכונת מא"ש ירושלים אצל נכדו כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א

וידאו: האדמו"ר משומרי אמונים בטיש הילולא לאביו זיע"א

מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א לרגל הילות אביו הרה"ק רבי ארהן ראטה זיע"א בעל מחבר ספרי 'שומר אמונים' 'שולחן הטהור' 'טהרת הקודש' ועוד • צפו בדברות קודשו של האדמו"ר בהילולא

ו' ניסן: הילולת בעל שומר אמונים זי"ע בחצר תולדות אברהם יצחק • וידאו

קהל רב נטל חלק בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א ביום חמישי - ו' ניסן, בהיכל בית מדרשו בשכונת מאה שערים, לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א בעל שומר אמונים • וידאו וגלריה