רבי אריה פינקל זצ"ל

עצרת זיכרון ככלות שנתיים להסתלקות ראש ישיבת מיר ברכפלד

עצרת זיכרון ככלות שנתיים להסתלקות ראש ישיבת מיר ברכפלד וחבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצ''ל בהיכל הישיבה בברכפלד

בשורה לעולם המוסר • יצא לאור הספר "הר יראה"

מאמרי דעת ומוסר על פרשיות התורה שנאמרו בהיכל הישיבה הקדושה ע"י מרן ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל ונערך מרשימות רבינו הגדול כפי שכתבם לקראת אמירתם • יו"ל לקראת יום השנה הראשון ו' אב תשע"ז בהוצאת 'צוף'