בכינוס נדיר בהשתתפות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הוקם ועד ידידי שובו בארה"ק

בראשות מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ובהשתתפות גדולי תורה וחסידות וראשי 'שובו' מארה"ב אירופה וישראל התקיים כינוס יסוד ועד ידידי 'שובו' בארה"ק • נשיא 'שובו' הגר"י אברהם שליט"א: 'בזכות הכפיפות והציות למורי דרכינו, נמשיך לקרב בנים ומשפחות לאבינו שבשמים' 


מעמד רב רושם בפתיחת 'בית דין ובית ההוראה' בפרדס כץ

מעמד רב רושם התקיים השבוע (יום רביעי) בשכונת פרדס כץ בכנס יסוד פתיחת בי"ד ובית הוראה בראשותו של הגאון רבי אלעזר נידאם שליט"א דיין ומו"צ בעיר התורה בני ברק בנשיאות מרן הגר"נ קרליץ שליט"א ובתמיכתו. ומחבר סדרת הספרים דבר הלכה ועוד.