רבי לוי יצחק שניאורסהן זי"ע

מרגש: מאות חסידי חב"ד עלו לקבר אביו של הרבי בקזחסטאן

מעשרות מדינות ברחבי העולם, נהרו חסידי חב"ד לקזחסטאן, שם טמון הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל - במלאות שבעים וחמש שנים להסתלקותו.  

75 שנים להסתלקות רבי לוי יצחק שניאורסון אביו של הגה"ק מליובאוויטש זצ"ל

לרגל ההילולא אנו מביאים כאן דברים שכתב הגה"צ חסידא ופרישא רבי שמואל אלעזר היילפרין זצ"ל, מגדולי רבני חב"ד ליובאוויטש ראש ישיבת תורת אמת חב"ד ורבה של בית ישראל בירושלים. לפני כשלושים שנה, ואני מביאים אותם לכבוד יובל ה - 75 לפטירת רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע.

ליובאוויטש: נשלמות ההכנות לקראת הכינוס ההיסטורי ברוסיה בהשתתפות 500 שלוחים מאירופה

לקראת יום ההילולא של המקובל הקדוש והמפורסם רבי לוי יצחק שניאורסהן זי"ע אביו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ייערך הכינוס ההיסטורי בע"ה בעוד שבוע ימים, שיפתח במוסקבה וימשך בעיירות: ליובאוויטש, ליאזנה ובמדינת קזחסטאן, בהשתתפותם של למעלה מ500 רבנים ושלוחי חב"ד במדינות אירופה.