ארגון 'לכשיפוצו' ערך התוועדות ב'זכרון משה' • תיעוד

לרגל כ' מנחם אב, יום היארצייט של רבי לוי יצחק זי"ע אביו של הרבי מליובאוויטש , התקיימה התוועדות בבית המדרש זכרון משה בירושלים התוועדות חסידית בהשתתפות איש המסירות נפש שגדל מאחורי מסך הברזל הרה"ח חיים ניסעלויטש, והרה"צ ר' יוסף יצחק אופן ורבנים נוספים, ששילהבו את הקהל באמרות חסידיות מתובלות בסיפורים ממאורי החסידות ובשער לכל ענייני העבודה, כפי שהורה הרבי מליובאוויטש שהכל יהיה חדור במשיח ובענייני גאולה.


75 שנים להסתלקות רבי לוי יצחק שניאורסון אביו של הגה"ק מליובאוויטש זצ"ל

לרגל ההילולא אנו מביאים כאן דברים שכתב הגה"צ חסידא ופרישא רבי שמואל אלעזר היילפרין זצ"ל, מגדולי רבני חב"ד ליובאוויטש ראש ישיבת תורת אמת חב"ד ורבה של בית ישראל בירושלים. לפני כשלושים שנה, ואני מביאים אותם לכבוד יובל ה – 75 לפטירת רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע.


ליובאוויטש: נשלמות ההכנות לקראת הכינוס ההיסטורי ברוסיה בהשתתפות 500 שלוחים מאירופה

לקראת יום ההילולא של המקובל הקדוש והמפורסם רבי לוי יצחק שניאורסהן זי"ע אביו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ייערך הכינוס ההיסטורי בע"ה בעוד שבוע ימים, שיפתח במוסקבה וימשך בעיירות: ליובאוויטש, ליאזנה ובמדינת קזחסטאן, בהשתתפותם של למעלה מ500 רבנים ושלוחי חב"ד במדינות אירופה.