רבי שמואל אליעזר שטרן

שמחת בית שבט הלוי – שומרי החומות – גאב"ד מערב ב"ב • גלריה

שמחת נישואי נכד מרן הגה"צ גאב"ד זכרון מאיר שליט"א בן לבנו הרה"ג ר' עקיבא ואזנר מו"צ בבד''צ העדה החרדית, חתן הגר"י ליברמן ר"כ שומרי החומות • הכלה נכדת הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד מערב ב"ב בת לבנו הרה"ג ר' דניאל שטרן שליט"א חתן הגר"י יאקאבאוויטש חתן הרה"ק רבי ברוך מגארליץ זצ"ל.

קריאה קדושה להצלת בתי העלמין ובתי כנסיות בהונגריה

ביום רביעי אור לכ"ה תשרי התכנסו והתאספו קהל רב, להתוועדות ולהנציח זיכרון לזכרו הטהור של מרנא ורבנא רשכבה"ג בעל ה"חתם סופר זיע"א, בהיכל בית המדרש "מתיבתא לתורה והוראה" בני ברק, בראשות המרא דאתרא הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א מעתיק השמועה של תורת החת"ס בדורינו, גאב"ד מערב ב"ב וחבר בד"צ של מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל, ובהשתתפות רבנים מורי צדק ומרביצי תורה.

יָבוֹאוּ טְהוֹרִים וְיִתְעַסְּקוּ בְּטָהֳרוֹת • מעמד 'בן חמש למקרא' בת"ת מתיבתא בני ברק

בשמחה של מצוה וברוב פאר והדר נחוג מעמד "בן חמש למקרא" לתלמידי בית היוצר הגדול לחינוך ילדי תשב"ר "מתיבתא" ב"ב, אשר כתרי תהילה נקשרו לראשו, ושמו הטוב מפורסם לתהילה. בנשיאות הגרש"א שטרן שליט"א - נשיא הת"ת ורב מערב העיר ב"ב, ובמעמד מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, כ"ק מרנן האדמורי"ם שליט"א ומע"כ הרבנים הגאוה"צ מרביצי תורה וחסידות שליט"א, ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים. באולם האודיטוריום.

הגרש"א שטרן מסר שיעור תורני שיעור בקרית הבעש"ט פתח תקוה

הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט''א רב מערב ב''ב הגיע אתמול (שני) לשיעור מיוחד בכולל בעלי בתים 'תורתם קבע' בקהילת קרית הבעש''ט בפ''ת • הרב שליט''א מסר שיעור בהלכות קידוש הנלמד בימים אלו בכולל.

בהשתתפות גאונים ורבנים: מבחן ה-500 של כוללי הש"ס נערך בבני ברק

בפעם ה-500 נאספו לומדי כולל ש"ס, עמלי התורה המופלגים הלומדים במסגרת כוללי הש''ס, למבחן החודשי. התרגשות רבה שררה עם עריכת המבחן, הן בקרב בוגרי כולל ש"ס אשר חלקם הגדול מכהן במשרות רבניות נחשבות והן בקרב הנבחנים כהיום. גאונים ורבנים מהעיר בני ברק בה נערך המבחן הגיעו לחזות במו עיניהם במעמד המופלא והמקודש ולהרעיף מברכותיהם על ראשי הנבחנים • צילום: משה גולדשטיין

גדולי ישראל נרתמו לטובת מגבית 'עזר נישואין' דישיבת קוידינוב

ב'עזר נישואין' שע"י ישיבה גדולה קוידינוב נפתחה המגבית לקראת חג הפורים בבתי הרבנים גדולי התורה שליט"א • הרבנים קראו במכתביהם לתמוך בארגון ובירכו את התומכים • גלריה

מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד

ברוב פאר והדר ובהשתתפות רבנים נערך מעמד סיום מסכת בבא קמא וביצה וחלוקת פרסים בישיבה לצעירים מצוינים מכנובקא בעלזא אלעד בנשיאות כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום משה גולדשטיין

‏‏מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים • שמחת החתונה בחצרות לעלוב ביתר – מתיבתא – ערלוי צפת

מאות חסידים השתתפו אמש  יום רביעי בשמחת החתונה לנכד הגרש"א שטרן  רב מערב העיר בני ברק וגאב"ד שערי הוראה בן לבנו הגרי"י שטרן חתן הגה"צ רבי שמעון סופר אב"ד תורת משה ערלוי צפת • הכלה היא בת כ"ק אדמו"ר מלעלוב זצוק"ל מביתר. בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים שהגיעו לאחל מזל טוב בשמחה • בסידור חופה וקידושין כובד סב החתן הגרש"א שטרן גאב"ד שערי הוראה ובשאר הכיבודים בחופה כובדו אדמו"רי ורבני המשפחה • צילום: יהודה פרקוביץ