כְּשֵׁם שֶׁנִּכְנַס • ברית לנין רב מערב ב"ב בבית הגרי"מ שכטר

שמחת הברית בבית הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א לנין הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה בן לנכדו הרב שלמה יצחק חתן הרב יעקב ליכטנשטיין מראשי החבורות בחבורת נחלת יעקב • בסנדקאות כובד הגרי"מ שכטר ובברכות נתכבד הסב הגרש"א שטרן שליט"א, בסעודת הברית השתתף הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א


בית הדין פסק: לערוך בדיקת קורונה רק לאחר 48 שעות מהופעת התסמינים

בשל החשש בקרב אנשים רבים הממהרים לערוך בדיקה לגילוי נגיף הקורונה פוסקים חברי בית הדין לענייני רפואה של הגרש"א שטרן שליט"א כי אין לערוך בדיקת קורונה קודם 48 שעות מאז הופעת התסמינים, "כל מי שחש תסמינים חל עליו איסור מוחלט להסתובב בציבור"


מסע הלווית הגאון רבי צבי כהן זצ"ל • תיעוד

המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות השתתפו במסע הלווית הגאון הגדול רבי צבי כהן רב ביהכנ"ס "אוהל אברהם" במערבהעיר בני ברק ומחבר ספרים "טבילת כלים" ו"הגעלת כלים" ועוד ספרים • מסע ההלוויה יצא מבית הכנסת שבו כיהן כרב במשך עשרות שנים • צילום: יהודה פרקוביץ


גלריה • ‏‏י"ג שנים להסתלקות בעל האריה שאג מצאנז ז'מיגראד זצ"ל

קהל חסידי ואוהדי בית צאנז ז'מיגראד התכנסו ביום שלישי בערב לסעודת ההילולא במלאת י"ג שנים להסתלקותו של כ"קהאדמו"ר בעל האריה שאג מצאנז ז'מיגראד זצוק"ל בראשות נכדו מ"מ כ"ק אדמו"ר שליט"א ואחיו הרב שליט"א אדמו"רים ורבנים • צילום: יהודה פרקוביץ


שמחת בית שבט הלוי – שומרי החומות – גאב"ד מערב ב"ב • גלריה

שמחת נישואי נכד מרן הגה"צ גאב"ד זכרון מאיר שליט"א בן לבנו הרה"ג ר' עקיבא ואזנר מו"צ בבד"צ העדה החרדית, חתן הגר"י ליברמן ר"כ שומרי החומות • הכלה נכדת הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד מערב ב"ב בת לבנו הרה"ג ר' דניאל שטרן שליט"א חתן הגר"י יאקאבאוויטש חתן הרה"ק רבי ברוך מגארליץ זצ"ל.


קריאה קדושה להצלת בתי העלמין ובתי כנסיות בהונגריה

ביום רביעי אור לכ"ה תשרי התכנסו והתאספו קהל רב, להתוועדות ולהנציח זיכרון לזכרו הטהור של מרנא ורבנא רשכבה"ג בעל ה"חתם סופר זיע"א, בהיכל בית המדרש "מתיבתא לתורה והוראה" בני ברק, בראשות המרא דאתרא הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א מעתיק השמועה של תורת החת"ס בדורינו, גאב"ד מערב ב"ב וחבר בד"צ של מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל, ובהשתתפות רבנים מורי צדק ומרביצי תורה.


יָבוֹאוּ טְהוֹרִים וְיִתְעַסְּקוּ בְּטָהֳרוֹת • מעמד 'בן חמש למקרא' בת"ת מתיבתא בני ברק

בשמחה של מצוה וברוב פאר והדר נחוג מעמד "בן חמש למקרא" לתלמידי בית היוצר הגדול לחינוך ילדי תשב"ר "מתיבתא" ב"ב, אשר כתרי תהילה נקשרו לראשו, ושמו הטוב מפורסם לתהילה. בנשיאות הגרש"א שטרן שליט"א – נשיא הת"ת ורב מערב העיר ב"ב, ובמעמד מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, כ"ק מרנן האדמורי"ם שליט"א ומע"כ הרבנים הגאוה"צ מרביצי תורה וחסידות שליט"א, ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים. באולם האודיטוריום.


בהשתתפות גאונים ורבנים: מבחן ה-500 של כוללי הש"ס נערך בבני ברק

בפעם ה-500 נאספו לומדי כולל ש"ס, עמלי התורה המופלגים הלומדים במסגרת כוללי הש"ס, למבחן החודשי. התרגשות רבה שררה עם עריכת המבחן, הן בקרב בוגרי כולל ש"ס אשר חלקם הגדול מכהן במשרות רבניות נחשבות והן בקרב הנבחנים כהיום. גאונים ורבנים מהעיר בני ברק בה נערך המבחן הגיעו לחזות במו עיניהם במעמד המופלא והמקודש ולהרעיף מברכותיהם על ראשי הנבחנים • צילום: משה גולדשטיין