אברכי כולל סקווירא בני ברק במבחן אצל מרן הגרש"א שטרן רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה

חשובי אברכי כולל סקווירא בבני ברק עלו למעונו של מרן הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה להיבחן על חלק ניכר מאו"ח חלק א בהלכות נטילת ידים ,ציצית ,סעודה בציעת הפת ,ברכות הפירות ועוד..


הילולת החתם סופר זי"ע אצל מרן הגרש"א שטרן גאב"ד מערב ב"ב

בראשות הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א מעתיק השמועה של תורת החת"ס בדורינו, רב אב"ד מערב ב"ב וגאב"ד בד"צ 'שערי הוראה' השתתפו קהל רחב בסעודת הילולא מרכזית למרן בעל החתם סופר זי"ע שנערך בהיכל מוסדות 'מתיבתא לתורה והוראה' בני ברק בהשתתפות רבנים גאוני תורה, וצאצאי מרן החת"ס • צילום: א.ו.


קוֹל צָהֳלָה • שמחת נישואי נכד מרן הגרש"א שטרן גאב"ד מערב בני ברק

שמחת נישואי נכד מרן הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד מערב בני ברק בן לבנו הרב חיים שטרן הי"ו חתן הגה"צ רבי ירמיה ניישלאס אב"ד סערדעאלי ב"ב חתן כ"ק האדמו"ר מנדבורנא פ"ת זצ"ל
• הכלה בת הרה"ג שמואל נטע זלמנוביץ ר"מ בישיבת צאנז ונכד כ"ק האדמו"ר רבי ברוך הלברשטאם מגארליץ זצ"ל.


כְּשֵׁם שֶׁנִּכְנַס • ברית לנין רב מערב ב"ב בבית הגרי"מ שכטר

שמחת הברית בבית הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א לנין הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה בן לנכדו הרב שלמה יצחק חתן הרב יעקב ליכטנשטיין מראשי החבורות בחבורת נחלת יעקב • בסנדקאות כובד הגרי"מ שכטר ובברכות נתכבד הסב הגרש"א שטרן שליט"א, בסעודת הברית השתתף הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א


בית הדין פסק: לערוך בדיקת קורונה רק לאחר 48 שעות מהופעת התסמינים

בשל החשש בקרב אנשים רבים הממהרים לערוך בדיקה לגילוי נגיף הקורונה פוסקים חברי בית הדין לענייני רפואה של הגרש"א שטרן שליט"א כי אין לערוך בדיקת קורונה קודם 48 שעות מאז הופעת התסמינים, "כל מי שחש תסמינים חל עליו איסור מוחלט להסתובב בציבור"


מסע הלווית הגאון רבי צבי כהן זצ"ל • תיעוד

המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות השתתפו במסע הלווית הגאון הגדול רבי צבי כהן רב ביהכנ"ס "אוהל אברהם" במערבהעיר בני ברק ומחבר ספרים "טבילת כלים" ו"הגעלת כלים" ועוד ספרים • מסע ההלוויה יצא מבית הכנסת שבו כיהן כרב במשך עשרות שנים • צילום: יהודה פרקוביץ


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו