רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל

גלריה: קריית מלך התכנסה במלאת שנה לפטירת הגרש"י בורנשטיין זצוק"ל

במלאת שנה להסתלקותו של הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל, נערך בישיבת קריית מלך בבני ברק מעמד הכנסת ספר תורה וסיום הש"ס לזכרו הטהור. האירוע התקיים בראשות נשיא הישיבה, מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ובהשתתפות גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומאות רבות של תלמידי ובוגרי הישיבה שהנציחו את זכרו של ראש הישיבה זצוק"ל. צפו בגלריה