רבי בנימין פינקל זעק: לעורר רחמי שמים לביטול גזירת 'קבורה רוויה'

"על כל אחד ואחד מישראל מוטל לזעוק זעקה גדולה ומרה ולבקש ולהתחנן על ביטול גזירת הקבורה הרוויה שנאסרה על ידי כל גדולי הדורות", במילים אלו זעק מנהמת לבו הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א על יד ציון קדשו של הרה"ק ר' שמואל סלנט זי"ע רבה של ירושלים שעמד בראש חברה קדישא הראשית והכללית של ירושלים. לקראת יומא דהילולא המאה ועשר • צילום: שוקי לרר