S&P

חברת הדירוג S&P אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של AA

נציגי החברה ציינו כי למרות האתגרים הפיסקליים שנוצרו לאור משבר הקורונה והעובדה שבישראל לא מכהנת ממשלה קבועה קרוב לשנה וחצי, הם צופים כי המחויבות למשמעת פיסקלית תגבר מיד עם הקמת הממשלה ושצעדים אלו יהיו בראש סדר העדיפויות של קובעי המדיניות