היום 29 ימים לעומר

באדיבות המצלם

בהוראת מרן האדמו”ר מבעלזא: זעקת עולם התורה – לך כנוס את כל היהודים

באופן פתאומי וחריג הורה כ”ק מרן האדמו”ר מבעלזא שליט”א השבוע במפתיע לכנס אסיפת חירום בארה”ב, בעקבות פסיקת הבג”צ על גזילת כבשת הרש של תלמידי הישיבות הק’ ואברכי הכוללים. אסיפת החירום נערכה השבוע בהשתתפות למעלה מ30 בעלי בתים חשובים ונדיבים נכבדים ידועי שם בחצר הקודש בעלזא, בביתו של הנדיב הנכבד הרב יהושע ענגל בבורו פארק ובביתו של הנדיב הנכבד הרב חיים דוד דייטש במונסי,
 • גידלתם, טיפחתם, חיתנתם... עכשיו הזמן לנוח! כך תסגרו את החובות, ותיכנסו ברגל ימין לגיל הזהב!

  תוכן מקודם

 • גיל הזהב: עברתם את ה67 – זה גיל ששוה זהב!

  תוכן מקודם

 • יש כאלו שסופרים את החסר כל השנה>>>>

  תוכן מקודם

 • הרי אתה מקדש קורס להכשרת רבנים עורכי חופה וקידושין

  תוכן מקודם

 • דירות 3,4,5 חדרים ופנטהאוזים בשכונה החדשה עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים

  תוכן מקודם

 • הראש היהודי: כך הם הגדילו ראש בעסקים באמצעות ידע בחושן משפט

  תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

 

באופן פתאומי וחריג הורה כ”ק מרן האדמו”ר מבעלזא שליט”א השבוע במפתיע לכנס אסיפת חירום בארה”ב, בעקבות פסיקת הבג”צ על גזילת כבשת הרש של תלמידי הישיבות הק’ ואברכי הכוללים. עם הפסיקה הפוגענית של הבג”צ כלפי לומדי התורה, הורו משרדי החינוך והדתות מיד לפקידים להפסיק להעביר את התמיכות לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים, ובחודש האחרון אמנם קוצצו התקציבים מפת לחמם של האברכים והבחורים. מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א הגיבו בדאגה כנה ועמוקה לאור הגזירה החדשה שנחתה על עולם התורה, ובפרט בתקופה כה קשה לעם ישראל בכלל ובפרט, וכאשר אנו עומדים ימים ספורים לפני חג הפסח הבעל”ט, וכל שקל שמקצצים חוסכים משמחת החג של כל אברך ואברך.

אסיפת החירום נערכה השבוע בהשתתפות למעלה מ30 בעלי בתים חשובים ונדיבים נכבדים ידועי שם בחצר הקודש בעלזא, בביתו של הנדיב הנכבד הרב יהושע ענגל בבורו פארק ובביתו של הנדיב הנכבד הרב חיים דוד דייטש במונסי, כאשר כל אחד ואחד קיבלו שיחת טלפון אישית מהגבאי הרב מיכל פירר והמזכיר הרב משה רינגל לאור בקשתו האישית של האדמו”ר שליט”א בדאגתו האישית לכאבם הגדול של בחורי הישיבות ואברכי הכוללים שאנשי הרשע זממו להוריד מפת לחמם, שישתתפו בכינוס החירום וישמעו את דבר הקודש מירושלים עיה”ק היישר ממעו”ק של האדמו”ר שליט”א.

בכינוס החירום נשא דברים חוצבי להבות אש בשליחות הקודש הרה”ג ר’ שלום רוקח שליט”א נכדו בכורו של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א, בתחילת דבריו אמר שבבעלזא תמיד אמרו ‘לא עת לחשות’, אבל הפעם הגענו באמת למצב כזה שמוטל על כל אחד ואחד לעשות משהו, והודה נרגשות לבעלי האכסניא בבורו פארק ובמאנסי, ופירש את הפסוק ‘הקבצו ושמעו בני יעקב’ שעצם זה שהצדיק ביקש שיתאספו להצלת עולם התורה והישיבות ומתאספים זה כבר דבר טוב.

בהמשך אמר שהמצב שאנו נמצאים כעת הינו מצב רגיש מאוד, מצד אחד השונאים הרשעים העומדים נגד עולם התורה והישיבות, ולדבר על יהודים קשה מאוד ובפרט שכולנו תלמידים חסידים של קודש הקדשים כ”ק מרן זי”ע שהיה דן כל יהודי לכף זכות, ומצד שני לא לדבר ולא לזעוק, הרי הצעקה יוצאת מהלב פנימה ובפרט בכזה תקופה, כידוע היישוב בארץ ישראל עומד בכל השנים על ניסי ניסים ובפרט בחודשים האחרונים ובימים האחרונים אנו רואים זאת במוחש ומרגישים את זה, ואני בטוח שגם אתם יהודי חו”ל רואים ושומעים הכל. מה הרשעים האלו חושבים לעצמם האם מה שכן מצליחים להילחם הם בכוחם, או שאנו סומכים על עזרתו של הממשל בארה”ב או של מישהו אחר, אנו בטוחים וסמוכים שהכל מה שאנו קיימים פה באר”י זה בזכות כוחם של לומדי התורה, ובפרט בתקופה שאנחנו מצויים כעת בצרה ובשביה, זה הפתרון לקחת את בחורי הישיבות ואברכי הכולל ולצאת במלחמה נגדם, האם כבר ניצחתם את הערבים ימ”ש שלקחתם אותם בחזית.

כיהודים חרדים לדבר ה’ אנו מאמינים שהכל מגיע מאתו יתברך שמו, ומה שהם זוממים עלינו ח”ו לסגור את הישיבות והכוללים, ובפרט כאשר אנו עומדים לפני חג החירות בו יש הרבה הוצאות לכל אחד ואחד, הרי אי אפשר להסביר זאת בדרך הטבע על מה עשה ה’ ככה והכל מגיע מאתו יתברך, כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש שלו, לומדי התורה צריכים לחשב ולבדוק מה הם צריכים לשפר ולהתחזק בלימוד התורה וכו’, ומחזיקי התורה לבטח גם מהם דורשים דבר מה, הקב”ה עומד ומבקש מכולנו שיעשו משהו למען כבודו יתברך שמו.

אנו יושבים כאן בצוותא עם יהודים חכמי לב, המשיך בדבריו לבאר את מה שהיה כששלמה המלך בנה את ביהמ”ק וכו’. הדגים ואמר: בואו ונחשוב שהיה מגיע כעת כרוז מהשמים שמי שהולך לתת סכום גדול ונכבד לבנות את בית המקדש, אנחנו בטוחים וסמוכים שכולכם היו שמחים לתת את תרומת ה’ יותר מכפי יכולתם, שלמה המלך מבקש שיחזקו את לומדי התורה, ומבטיח שבזכות זה יירד בית המקדש באש מן השמים.

וכאן הרעיד את לב כל המשתתפים כאשר סיפר שבשבוע שעבר שהה בקו”פ אצל זקינו כ”ק מרן שליט”א ביחד עם מזכיר וועד החינוך הרב ישראל שטיינר, ושוחחו על איזה נושא חינוכי שלא קשור לתקציבים, ופתאום החל האדמו”ר שליט”א להתבטא בכאב לבו ‘מה הם רוצים מאברכי הכולל, מה הם רוצים מבחורי החמד’, וראינו במוחש איך שזה הולך בנפשו.

כן נשאו דברים חוצבי להבות אש הרה”ג ר’ לייביש קרניאול שליט”א ראש כולל עיון דחסידי בעלזא בירושלים עיון שהרחיב אודות ההסתרה שישנו כביכול אצל אומות העולם כלפי בני ישראל רח”ל, אנחנו מאמינים בני מאמינים שהקב”ה נמצא אתנו בכל רגע ורגע, אנחנו עומדים כעת בבית קודש הקדשים במעון הקודש של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א שמרן שליט”א מוסר נפשו למען כלל ישראל ולומדי התורה, והרחיב בדבר התמודדותם של אברכי הכולל המוותרים על כל תענוגות העולם ומוסרים נפשם בלימוד התורה הק’, וכעת עתה כשמנסים לגזול את פת לחמם הדל נעמוד כולנו יחד ונצעק ‘התורה היא חיינו’.

שלוחא דרבנן הרב ישראל אייכלר אמר בדבריו שאנו עומדים בתקופה מורכבת כאשר נציגי הממשלה והחכי”ם אינם יכולים לפעול הרבה בנושא בגלל שהגזירה נובעת מפסיקת הבג”צ, אך בכל זאת אנחנו עושים הכל ככל שביכולתנו לבטל את רוע הגזירה.

הרב פנחס לרנר מנהל משרדי המרכז בארה”ב סיפר שהיה באר”י ונכנס לקו”פ באותו יום שהגיע הבשורה על הגזירה הנוראה וראה את הכאב שיוצא מדם לבו של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א, ובישר לכל הנוכחים והמשתתפים שהתוכנית הוא שלאחר חג הפסח ייצאו בקמפיין ענק ומורחב בקרב בני היהדות הנאמנה להשגת תקציב היעד לכסף שקיצצו מהאברכים והבחורים. וכאן ביקש באופן נחרץ שכל אחד ואחד יקבל על עצמו להשלים את הפער התקציבי של החודשיים האלו, ושיקבלו את הכסף שקיצצו עוד לפני חג הפסח. הנדיבים הודיעו מיד שכל אחד ואחד תורם סכום של לפחות 10000 דולר והוזילו זהב מכיסם והצליחו לכסות את ההפרש של החודשיים האלו.

נציגי המרכז בארה”ב הרב פנחס לרנר ואתו עמו הרב הרשל מאנן מסרו לציבור שלאחר חג הפסח יוצאים לציבור הרחב בקמפיין חזק ועולמי בקרב תומכי ואוהדי בית בעלזא בכל קצוות תבל, ויקימו קרן משותף להצלת עולם התורה ולהשלמת הפער מדי חודש בחדשו, בכדי לא לגרוע מהתקציב השוטף שמעבירים מדי חודש בחודש מהתרומות הנכבדות של כלל ציבור אנשי שלומנו שיחיו.

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

3 תגובות
הכי מדורגות
חדשות ביותר ישנות ביותר
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות

מה אם המחלוקות אצלנו החרדים, מה אם הסכם אחדות בבני ברק עיא התורה והחסידות????????????????

לא מבין…למה אדם צריך לקבל כסף על לימוד תורה?!? ההפך הוא הנכון…פת במלח תוכל וכו’ אם יהודי ממית את עצמו על התורה זו זכותו אך אין לעשותה כרדום לחפור בה, לעניות דעתי

בור וטיפש , אנא לך ללמוד לכתוב בצורה תקנית לפני שאתה מצטט חזלי”ם שאתה לא מבין בהם.

כתבות חדשות באתר

כך הפך השירות האזרחי למסלול מבוקש ואטרקטיבי למתנדבים החרדים
קרעי מתקפל, אחרי לחץ מהבית הלבן: הציוד שהוחרם מסוכנות AP - יוחזר
שגריר ארה"ב בישראל: "איראן זה נושא קל יותר עבור הממשלה מאשר הפלסטינים"
מה התכנית שלכם? איך תחתנו את הילדים?
נורבגיה מאיימת: נעצור את נתניהו וגלנט אם ייצא צו מבית הדין בהאג
נתניהו קיים התייעצות ביטחונית דחופה, גלנט "נשכח" - והורה לקצינים לרדת מהקו
תחקיר ראשוני: כמה חרדים מרוויחים ביחס לממוצע ומהן הסיבות לכך
בכיר בממשל ביידן: "עם ביבי לא תהיה נורמליזציה עם סעודיה, הוא פוחד מבן גביר"
הרמטכ"ל בלב ג'באליה: "מוכנים לעשות מבצעים מסוכנים כדי להביא גופות חטופים"
הרב אייכלר נסע להתפלל בקרעסטיר לפני חתונת ביתו – ונפצע בתאונה
שרים בקבינט לחצו על נתניהו - ומחר יתקיים דיון מכריע על המגעים לעסקה
הקרבות ברפיח: הלוחמים ביצעו פשיטה ממוקדת - ואיתרו אמל"ח רב • צפו

הכתבות המעניינות ביותר

ככלות השבעה לאדמו"ר מביאלא זצ"ל: המחנך הרב דוד רוזנברג יו"ר מכון 'עולמות'
על שלשה דברים העולם עומד: במוסדות שמעון הצדיק נערכים להגעת הרבבות בהילולת רשב"י
צפו: ההפתעה שציפתה לילדי החמד של תולדות אהרן כשנבחנו אצל מרן פוסק הדור
מפקד חיל האוויר מאיים: "ערוכים להתקפה בהיקפי אש אדירים נגד חיזבאללה" • צפו
גלנט ללוחמים: "מי שרוצה לקחת אותי ואת נתניהו להאג - תוקף אתכם" • צפו
מה עומד מאחורי ריקולי השמן זית, ואיך תדע לזהות את הזיוף בעצמך? | בלעדי
טען עוד כתבות >

המיוחדים

ezgif
חוק הגיוס וגנץ: האתגרים בכנס הקיץ שיכולים להפיל את הממשלה | עושים סדר
WhatsApp-Image-2021-05-20-at-13.27.36-724x483-1-1-1
אבטיח, מרדף מטורף - והתנקשות • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
WhatsApp-Image-2023-05-11-at-18.25.59-1024x683
קיפקעס | ההדלפה הרגישה, ההתעלמות של גולדקנופף - וההתנכלות לר' מיילך
WhatsApp Image 2024-05-14 at 08.59
עידן חדש בחסידות: דמותו של כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א | פרופיל

חדש באתר

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ככלות השבעה לאדמו"ר מביאלא זצ"ל: המחנך הרב דוד רוזנברג יו"ר מכון 'עולמות'
WhatsApp Image 2024-05-21 at 21.47
על שלשה דברים העולם עומד: במוסדות שמעון הצדיק נערכים להגעת הרבבות בהילולת רשב"י
.
קרעי מתקפל, אחרי לחץ מהבית הלבן: הציוד שהוחרם מסוכנות AP - יוחזר
.
שגריר ארה"ב בישראל: "איראן זה נושא קל יותר עבור הממשלה מאשר הפלסטינים"

גלריות

IMG_2686
צפו: ההפתעה שציפתה לילדי החמד של תולדות אהרן כשנבחנו אצל מרן פוסק הדור
ויז'ניץ ביקור באשדוד ח''א (2)
אשדוד • גלריה ראשונה ממסע הקודש 'מלך במלוכה' של האדמו"ר מויז'ניץ בעיר
ULTRA ORTHODOX JEWISH
האדמו"ר מלעלוב שהה בשב"ק בעיה"ק צפת • גלריה
הגר''ב פינקל ישיבת עמודי ארץ (7)
המשגיח הגה"צ הגר"ב פינקל ביקר בהיכל ישיבת עמודי ארץ

עיתוני היום

%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D4
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שְׁלִישִׁי • כותרות העיתונים – י"ג באייר ה’תשפ”ד

דיווח על סרטון

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture