אוצרות החן

אוֹצְרוֹת הַחֵן – פרשת אחרי – קדושים • מתורת רנ"ג ויינטראוב זצ"ל

אוצרות החן • מדור שבועי מתורתו של הגאון החסיד רבי נח גד ויינטראוב זצ"ל על פרשיות השבוע • פרשת אחרי מות - קדושים

וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף • מתורת רנ"ג ויינטראוב זצ"ל בעניני רפואות

לרגל המצב בעקבות מגיפת הקורונה הננו להביא סיפורי צדיקים ואמרות קודש כפי שכתב הגה"צ רבי נח גד ויינטראוב זצוק"ל בענייני מגיפות ורפואות מצדיקי הדור תלמידי הבעש"ט זי"ע וענפיהם, וכידוע סיפורי צדיקים ואמרותיהם מסוגלים לרפואות וישועות.