אוצרות החן

רבי נח גד וינטרויב עם רבי מאיר מאמשינוב

היום העליה לציונו של הגה"צ רבי נח גד ויינטראוב זצ"ל בבני ברק

היום העליה לציון הרה"צ רבי נח גד וינטראוב זצ"ל במלאות 63 שנים לפטירתו • לרגל ההילולא יחולקו מאות מספרי רנ"ג וינטראוב  "אוצרות החן" על התורה לבתי כנסת וישיבות