אינפלציה

בנק ישראל: "ירידה דרסטית במחירי הדיור – לא תסכן את הבנקים"

הדו"ח השנתי של בנק ישראל פורסם הבוקר כשבמרכזו: סקירה אופטימית במיוחד על מצב המשק וחלחול הצמיחה לאזרחים, לרבות עליה בשכר הממוצע • בהמשך הדו"ח צויינו נקודות התורפה של המשק, ויש גם קביעה מפתיעה באשר לפתרון משבר הדיור

סמנכ"ל החטיבה הפיננסית במרכנתיל על ירידת המדד: "צפויים לקצב אינפלציה שנתי גבוה יותר"

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש פברואר ב0.7%, בהמשך לירידה של 0.9% במדד חודש ינואר. לדברי ציון ברק, סמנכ"ל החטיבה הפיננסית בבנק מרכנתיל: "אנו צופים בהמשך מדדים גבוה...

הנגיד החליט: הריבית במשק תישאר על 2.5 אחוזים

בנק ישראל החליט להשאיר את גובה הריבית במשק לחודש הקרוב על 2.5 אחוזים • הגורמים להחלטה: העלייה בציפיות האינפלציה, ההאטה בקצב הצמיחה הריאלית, התפתחויות חיוביות בשווקים הפיננסיים בעולם, סביבת הריבית העולמית הנמוכה ופעולות של בנקים מרכזיים בעולם להגברת הנזילות