בנק ישראל

למי שייך הכסף? • בנק ישראל הורה לאתר את בעלי החשבונות הרדומים

חשבונות בנק רדומים מחזיקים מיליארדי שקלים שאין להם דורש. הוראה חדשה של בנק ישראל תחייב את הבנקים לנסות ולאתר את בעליהם | ההוראה הגיעה מאת המפקח על הבנקים - דוד זקן שהורה גם לדווח על כל חשבון שעומד ללא תנועה למעלה מחמש שנים.

הנגיד החליט: הריבית במשק תישאר על 2.5 אחוזים

בנק ישראל החליט להשאיר את גובה הריבית במשק לחודש הקרוב על 2.5 אחוזים • הגורמים להחלטה: העלייה בציפיות האינפלציה, ההאטה בקצב הצמיחה הריאלית, התפתחויות חיוביות בשווקים הפיננסיים בעולם, סביבת הריבית העולמית הנמוכה ופעולות של בנקים מרכזיים בעולם להגברת הנזילות

אין לו לירה: מהו השקל החדש והיכן השקל הישראלי?

32 שנה להחלפת הלירה המיתולוגית בשקל השיראלי: ידעתם שהלירה היא בריטית ובכלל מייצגת משקל? (פאונד) חגי בראון על העיצוב מחדש של הכלכלה הישראלית ובלימת האינפלציה הדוהרת • שקל ישראלי או שקל חדש?

בנק ישראל: יש להפסיק את השביתה מיידית

בנק ישראל נגד ההסתדרות: קורא להפסיק את השביתה באופן מיידי • עוד מבנק ישראל: יש לצפות כי לאחר שיושג הסכם בנושא, יוגדר פרק זמן של כמה שנים שבו המשק לא יהיה נתון לאיום באותו עניין