בריסק

תיעוד: שמחת הוורט לנכדו של ראש ישיבת פוניבז'

במעונו של מרן ראש ישיבת פוניבז', הגרב"ד פוברסקי, נערכה אמש שמחת הווארט לנכדו, בן חתנו הגרי"ז סולוביציק ונכד הגרמ"ד הלוי סולוביציק, ר"י בריסק, עם בת הגאון רבי מיכאל לסמן, ראש ישיבת ברכת התורה. צילומים: שוקי לרר

104 שנות תורה והנהגה • תולדות חייו של מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

הילדות בת"ת, השכנות עם 'הבריסקער רב', הקשר עם גדולי עולם, הנדודים באירופה, הרבצת התורה כבר בשנות הבחרות, העליה לארץ ישראל, הקמת הישיבות והנהגת הכלל • מעט מזעיר מתולדותיו של מרן מנהיג הדור שהסתלק לעולמו

בד"ה • לאחר חודשים של מאבק איתנים: הלוויתה של הכלה חיה בריסק

תפילות רבות נערכו לרפואתה של הכלה הצעירה חיה שרה בריסק, אך הבוקר הגיעה הבשורה המרה אודות פטירתה הטראגית מפצעיה • הלוויתה יוצאת בעוד כחצי שעה מבית ההלוויות בלייקווד