גזל

להסיר מכשול: כך תמנעו מאכילת מרור עם חשש גזל בליל הסדר

היות והשנה יש לתת מעשר עני, אך מתברר כי למרות שהמשגיחים מפרישים, רבים מהמגדלים לא מעבירים בפועל את הסחורה אל העניים מחשש הפסד מרובה. הבעיה: לפי המשנה ברורה, לא יוצאים ידי חובת אכילת מרור שכן זה נחשב לגזל העני

הגר"ח קנייבסקי בהוראה גורפת: "אין להכניס אלי בעלי אייפון"

המלחמה בפגעי הטכנולוגיה: בכניסות המובילות לבית מרן הגר"ח קנייבסקי נתלו היום בהוראתו שלטים עם מסר חד משמעי • "מי שמפר את ההוראה - עובר באיסור גזל", נאמר במודעה