דרך אמונה

'שבעה' לרבנית • ספרי תורה, כוללים וחיזוק הצניעות

הבוקר קם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מה'שבעה' על הרבנית ע"ה • לאחר שעלה לציון, כתב אותיות בעשרה ספרי תורה, התבשר על רשת כוללים חדשה והורה במה להתחזק לעילוי נשמה