Share on whatsapp

האדמו"ר ממעליץ

שמחת הברית בחצרות בעלזא – מאקאווא – מעליץ – דעעש • גלריה

שמחת הברית לנין כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א חתן כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א בן לבנו הרב חיים מאיר רוקח חתן הרה"צ שלום מאסקאוויטש שליט"א בן כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר מדעעש שליט"א • צילום: אנשיל בעק

יְבָרֵךְ אֶת הַנְּעָרִים • קריאת שמע ליינען לנין האדמו"ר מבעלזא

מעמד הקריאת שמע ליינען לנין כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א בן לבנו הרב חיים מאיר רוקח חתן הרה"צ שלום מוסקוביץ שליט"א בן כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א • צילום: אנשיל בעק

תיעוד: מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות מעליץ – סטראפקוב

מוצאי שבת שבע ברכות לנכדת כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א עם נכד כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א שנערך בבית המדרש מעליץ ברובע ח' אשדוד לרגל השמחה הגיע האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א לשבות באשדוד • צילום איציק ו. 

גלריה: שמחת החתונה בחצרות מעליץ – סטראפקוב – ראדושיץ

מאות בראשות אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת החתונה לנכד כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי חיים מיכל הלברשטאם שליט"א מנהל רוחני בישיבה לצעירים "שפע חיים". הכלה היא בת הרה"צ רבי שמואל צבי מוסקוביץ שליט"א ונכדת כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א וכ"ק אדמו"ר מראדושיץ זצ"ל • צילום יהודה פרקוביץ

האדמו"ר ממעליץ עלה לצפת לרגל היא"צ של זקנתו אשת רבי יהודה ממעליץ ובת השרף ממאגלניצא זי"ע

ביום שני קרח כ"ז סיון עלה כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א לבית העלמין העתיק בצפת, לרגל יום היא"צ של זקנתו הרבנית רייזל שרה ע"ה אשת הרה"ק ר' יהודה ממעליץ זצוק"ל ובת הרה"ק השרף ממאגלניצא.

האדמו"ר ממעליץ בנסיעה למקומות הקדושים בגליל • גלריה

ביום ג' השבוע (שמיני) יצא כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א לנסיעה למקומות הקדושים בגליל, תחילה נסע לבית החיים בצפת והשתטח על הציונים הק' של האריז"ל הק' והבית יוסף זי"ע. כמו כן השתטח על קבר זקנתו הרבנית רייזל שרה אשת הרה"ק ר' יהודה ממעליץ ובת הרה"ק ממאגלניצא זצוק"ל זי"ע, ועמד מקרוב עם העסקנים על תוכניות שיפוץ וזיהוי הקבר. לאחר מכן הלך לציון הרה"ק מטאלטשאווא זצוק"ל וקרא את קוויטל התורמים לכולל שעל שמו בצפת. למרגלות ההר התפלל אצל ציון דודו האדמו"ר מסוליצא זצ"ל. לאח"כ נסע למירון לציון התנא האלוקי רשב"י והעתיר על הפרט והכלל וגם התפלל שם תפילת מנחה.

שמחת הברית בחצרות מכנובקא בעלזא – מעליץ – שומרי אמונים י-ם • גלריה

שמחת הברית לנין כ"ק האדמורי"ם ממכנובקא בעלזא ומעליץ שליט"א ונכד כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א והרה"צ רבי יוסף מאיר מאסקאוויטש ראש כולל להוראה מכנובקא בעלזא • צילום איציק ו. 

שמחת הווארט בחצרות – ספינקא רמ"א – מעליץ • גלריה

שמחת הווארט לבת כ"ק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שליט"א עם בן הרה"צ רבי משה אלעזר מאסקוויטש שליט"א אב"ד תוצאות חיים סאנטוב מודיעין עילית ובן כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א וחתן הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א.

הילולת הרה"ק מהר"ש משאץ לונדון זי"ע בחצר הקודש מעליץ

לאור המצב התקיימה סעודת ההילולא בראשות נכד בעל ההילולא כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א ובמתכונת מצומצמת, בהשתתפות בני המשפחה, ובשילוב בר מצוה לבן העסקן הר"ר מרדכי זורגר הי"ו מחשובי קהילת מעליץ באשדוד. כמו"כ השתתף בסעודה נכד בעל ההילולא כ"ק האדמו"ר משאץ אשדוד שליט"א שהתכבד לישא דברים.

היום – הילולת רבי שלום משאץ זצוק"ל

היום יום רביעי פר' שמות חל ההילולא קדישא – ס"ג שנים עברו מאז הסתלקותו לשמי רום, של האי סבא קדישא עמוד התורה והעבודה, הרה"ק רבינו שלום בן מורינו הרב מרדכי יוסף משה זי"ע ועכי"א, אדמו"ר ואבדק"ק שאץ, ביום כ"ב טבת תשי"ח.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן