וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי • שמחת התנאים בחצר דז'יקוב ויליאמסבורג – קרלין

בראשות אדמו"רים ורבנים רבים, ובראשם כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, נערכה שמחת התנאים לבן כ"ק האדמו"ר מדז'יקוב ויליאמסבורג שליט"א עב"ג נכדת כ"ק מרן האדמו"ר מקרלין שליט"א • צילום: JDN