אמאלה, מחר תעודות!

או היום. שנת הלימודים כבר בשריקת הסיום, יש את התקווה של הילדות לחופש הגדול, לשחרור ולמנוחה ועם זאת, הולכת איתן עד הסוף ממש, ההמתנה ל – – – תעודה!